Items 1-12 of 26

 • OMIDALIN spray fl 30 ml
  (50 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  18,00 CHF
 • OMIDA aconitum glob 30 C xylit 2 g
  (3 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  14,40 CHF
 • OMIDA nux vomica glob 30 C xylit 2 g
  (1 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  14,40 CHF
 • RUBIMED graphites plus glob 45 g
  (1 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  33,00 CHF
 • RUBIMED jodum plus glob 45 g
  (2 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  33,00 CHF
 • OMIDA Magnesium phos Komplex 20 ml
  (1 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  29,60 CHF
 • RUBIMED anhalonium levinii plus gouttes 50 ml
  (20 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  33,00 CHF
 • OMIDA agaricus glob 12 D 14 g
  (1 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  16,80 CHF
 • BOIRON Histaminum gran 30 CH 4 g
  (3 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  12,00 CHF
 • Omida Dioscorea villosa Dil D 5 100 ml
  (1 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  34,40 CHF
 • SPENGLER mycobacterium bovis spray 13 D 50 ml
  (12 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  60,00 CHF
 • Boiron Allium cepa comp. Gran 4 g
  (5 Stk innert 1-2 Arbeitstage)
  13,90 CHF